Karla věk 55 let, zaměstnanecký poměr – přínos pro Karlu 237 118 Kč.

Požadavek Karly –  možnost dřívějšího odchodu do penze. 

Dle informační osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) dokument zaslaný z ČSSZ.

Zjištěné nedostatky u Karly:

Neevidovaná doba dle IOLDP 3 140 dnů, tj. 8 let a 220 dnů.

Po přepočtu ČPS, přínos pro Karlu:

Doplnění neevidované a nezaznamenané doby z IOLDP – neevidovaná doba se snížila na 354 dnů.

Karle jsme následně navýšili důchod z 14 096 Kč na 15 084Kč.

Jestliže by Karla pobírala důchod 20 let, nevyplacená částka by byla ve výši 237 118 Kč.

Karla