1. pilíř – seznamte se…

Pro odlehčení začněme hádankou…

 • Týká se prakticky každého
 • Člověk s průměrným příjmem tam ročně pošle přes 100 000 Kč
 • Celkem tam všichni společně vložíme přes 440 mld. za rok
 • Ve chvíli, kdy konečně přijde čas z toho něco mít, zjistíme, že o tom nic nevíme a následně přicházíme o peníze

Zajímá Vás jak odejít až o 5 let dřív do důchodu bez zbytečných ztrát?

Pojďme se na penzi podívat blíže…

 

Povinnost platit        

Povinně jsou nám strhávány platby do soc. systému

Naše penze

Nemáme dostatek kvalitních informací o fungování důchodového systému

Většina z nás toto zásadní téma podceňuje. I přestože je penze často našim jediným příjmem po odchodu ze zaměstnání!
Legislativa ohledně důchodového systému je dosti nepřehledná a navíc se v průběhu času mění a doplňuje…

Vlivem těchto faktorů chybujeme a podceňujeme důležitost, mít správné informace a dostatek času se připravit.

 

V praxi to funguje tak, že o svou penzi se začneme zajímat až těsně před nástupem na důchod. TO UŽ BÝVÁ POZDĚ, COKOLI ZMĚNIT ČI UDĚLAT.

Také spoléháme na ČSSZ, že nám eviduje všechny nutné údaje, abych pobírali maximální výši své penze. To způsobuje, že naše penze je až o 20% nižší, než na jakou máme nárok!

 

Příklad klienta – co jsme zjistili revizí jeho IOLDP (informační osobní list důchodového pojištění)
Petr věk 43 let, podnikatel- přínos pro Petra 339 237 Kč.

Dle informačního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) dokument zaslaný z ČSSZ.
Zjištěné nedostatky u Petra:
Neevidovaná doba dle IOLDP 1 411 dnů, tj. 3 roky a 316 dnů.

Po přepočtu ČPS, přínos pro Petra:
Doplnění neevidované a nezaznamenané doby z IOLDP – neevidovaná doba se snížila na 220 dnů.
Petrovi jsme následně navýšili důchod z 12 913 Kč na 14 327 Kč.
Jestliže by Petr pobírala důchod 20 let, nevyplacená částka by byla ve výši 339 237 Kč.

 

Jak to tedy s našimi důchody je..?

 

Systém je založen na třech pilířích:

I. Státní penze   

Povinné odvody

Sociální pojištěn

 

II. Důchodové spoření 

Tento pilíř byl zrušen

 

III. Doplňkové penzijní spoření:

Dobrovolné platby z vlastních peněz

Finanční produkty jako důchodové penzijní spoření, investice apod.

Řešíme každou korunu a procento zhodnocení

 

Tento pilíř nás nezajímá 

 • Platíme všichni kromě dětí, studentů a důchodců.
 • Zaměstnanec odvede 29,2 % (22,7+6,5).
 • OSVČ odvede z vyměřovacího základu 29,2 % (min. 2 544 Kč).

V praxi je to takto…

V 1. pilíři je na osobu (z prům. důchodu):

3,4 mil. Kč

Průměrný důchod v ČR 14 397,- x 12 x 20 let

Pobíráme do konce života!

                      VS. 

Ve 3. pilíři je v průměru na osobu:

Průměrně je naspořeno na DPS 47 tis.

Pokryl by nám max. 3 měsíce!    

Vyšší odvody pro OSVČ

Navyšování důchodů 2020 – S námi víte, na čem jste       

Otázka tedy zní, kolik kolem sebe máte lidí, kteří odchází do penze se 3,4 milionu korun? Spoření ve 3. pilíři je naprosto v pořádku a má nepopíratelný význam. Pokud je v našich možnostech si odkládat další peníze.

Pouze poukazujeme na fakt, že v 1. pilíři již své peníze každý máme a zajímat se, jak využít maximum z nich je naprosto logické.

Nebojme se starat a ptát se, jak to s naší penzí je a bude. Pro drtivou většinu z nás je to naprosto klíčový příjem do konce života. Věnujte chvíli svého času, třeba jen do zaslání IOLDP…

Stáhnout IOLDP můžete VIZ NÍŽE.

ČSSZ – Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění

 

 

Jaké možnosti máme?       

 • Nebát se převzít zodpovědnost a předem se zajímat o svou penzi
 • Znát přesnou výši svého důchodu
 • Průběžně získávat informace o změnách a vlivech na náš důchod
 • Nepřicházet o peníze, často nevratně
 • Znát možnosti a cesty, jak odejít dříve do penze
 • Která varianta je pro nás nejvhodnější a mít možnost srovnání

 

Je tedy jasné, že většina z nás z I. pilíře získá mnohem více peněz, než si naspoříme z vlastní kapsy.
Vše začíná u IOLDP (informační osobní list důchodového pojištění), který Vám hned ukáže realitu, jak na tom s penzí jste.

Další možnost je, nechat věci plynout a nestarat se…