Hodnocení doby studia do důchodu

 

Studium je tzv. náhradní dobou pojištění, což je taková doba, za kterou sice není nikým placeno sociální pojištění, ale při výpočtu důchodu stát tuto dobu v určitém rozsahu zhodnotí – je však velmi důležité v jaké době studium probíhalo.

Jakým způsobem se hodnotí doba studia při výpočtu starobního a invalidního důchodu a při posuzování nároku na starobníinvalidní důchod? Níže uvedené informace o zápočtu doby studia do důchodu platí i pro nedokončené studium.

Pozn.: Jak se pro nárok na důchod a při výpočtu důchodu hodnotí ostatní doby pojištění zjistíte v článku o dobách pojištění.

Doba studia při výpočtu starobního a invalidního důchodu

 

Doba studia do 31. 12. 1995

Doba studia v době do 31. 12. 1995 se při výpočtu starobního i invalidního důchodu hodnotí ve věku do 18 let plně a v době po 18. roce věku nejvýše v rozsahu prvních šesti let studia a pouze na 80 %.

Při výpočtu důchodu je možné zhodnotit pouze prvních šest let studia po 18. roce věku, zbylá doba se nehodnotí.

Doba studia od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009

V době od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009 došlo v zápočtu doby studia k té změně, že studium v době do 18 let se nehodnotí. V době po 18. roce věku se nadále hodnotí prvních šest let studia v rozsahu 80 %. Výše uvedené nemá vliv na hodnocení studia před rokem 1996.

Doba studia při hodnocení nároku na starobní důchod

Při zjišťování získané délky doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod, se v současné době postupuje velmi podobně s příklady uvedenými výše. Jediným rozdílem je, že doba studia hodnocená v příkladech výše na 80 % se pro zjištění, zda má žadatel nárok na starobní důchod, hodnotí plně, tj. na 100 %. Ostatní časová omezení platí i v tomto případě. Se změnou počítá současná právní úprava od roku 2019.

Doba studia při hodnocení nároku na invalidní důchod

Pro zjištění, zda žadatel splňuje podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod, se doba studia započítá na 100 % a to i před 18. rokem věku i po 18. roku věku (nejvýše v rozsahu prvních šesti let studia) a to bez časového omezení (nedělí se na dobu před 1. 1. 1996 apod.).

Prázdniny po maturitě, navazující studium, ukončení vysoké školy

Ve výše uvedeném rozsahu budou jako doba studia hodnoceny celé prázdniny po maturitě (např. při nástupu do zaměstnání od 1. září) i doba od úspěšného vykonání maturity v květnu nebo červnu do nástupu na vysokou školu. Před rokem 1996 se jako doba studia může hodnotit i doba posledních prázdnin po vysoké škole, od roku 1996 se pak jako doba studia hodnotí měsíc, ve kterém byla vykonána závěrečná zkouška a měsíc následující.

Studium od 1. 1. 2010

Studenti, kteří studovali střední nebo vysokou školu v době od 1. 1. 2010, již tuto dobu nemají hodnocenu ani pro nárok ani pro výpočet starobního důchodu (u invalidního důchodu se ke studiu stále přihlíží). Doba studia je dále hodnocena pro splnění nároku na ochranný výpočet invalidního důchodu u invalidů mladších 28 let.