Kalkulačka doby pojištění – hodnocení dob pojištění

 

Výpočet důchodu ovlivňují mimo výdělků (vyměřovacích základů) i získané doby pojištění. Doby důchodového pojištění (přesněji doby pojištění a náhradní doby pojištění) jsou hodnoceny různě, tj. buď plně na 100 %, nebo v rozsahu 80 %, při stanovování nároku na důchod a poté při výpočtu důchodu. Jakým způsobem jsou tyto doby pojištění počítány, ovlivňuje také to, v jakém období byly získány. K výpočtu doby pojištění můžete využít níže zveřejněnou kalkulačku.

Jaký je rozdíl mezi dobou pojištění pro nárok a pro výpočet výše důchodu?

Na osobním listě důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí o důchodu, které žadateli o důchod zasílá Česká správa sociálního zabezpečení, jsou uváděny různé součty dob pojištění – “doba pro nárok” a “doba pro stanovení výše procentní výměry”

V případě žádosti o důchod zjišťuje nejprve Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), zda má žadatel nárok na daný druh důchodu, tj. zda kromě splnění dalších zákonem stanovených podmínek (např. dosažení důchodového věku nebo uznání invalidity) získal také potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod nebo pro nárok na invalidní důchod (jde o “dobu pro nárok”).

Poté, co ČSSZ zjistí, že žadatel získal potřebnou dobu pojištění a má tedy nárok na důchod, přistupuje k výpočtu důchodu (“doba pro stanovení výše procentní výměry”) – při výpočtu důchodu jsou však některé náhradní doby pojištění hodnoceny rozdílně.

Pro zjištění, zda má žadatel o důchod “nárok na důchod” (získal potřebnou dobu pojištění) je tedy třeba provést jeden výpočet a dobu pojištění, která se použije pro výpočet důchodu, je třeba zjistit druhým výpočtem. Vše vysvětlují následující tabulky.

Kde naleznu údaje pro výpočet doby pojištění?

Údaje potřebné nejen k výpočtu doby pojištění, ale také ke kompletnímu výpočtu starobního důchodu naleznete na Informativním osobním listu důchodového pojištění (IOLDP – jak jej získat?).

POZOR! Na IOLDP je uveden i součet evidovaných dob a součet náhradních dob pojištění. Jedná se skutečně pouze o běžný součet všech evidovaných dob a nejde o informaci, kolik let doby pojištění daný pojištěnec získal pro nárok na důchod a jeho výpočet. Dobu pojištění je třeba vždy spočítat!

Např.: Na IOLDP osoby narozené 1. 1. 1957 bude uvedeno (jde o zjednodušený příklad):

1.9.1972 – 31.12.1995 Pojištění
1.1.1996 – 31.12.2000 Zaměstnání
1.1.2001 – 31.12.2017 Uchazeč o zaměstnání