Specializuji se na důchodovou problematiku. Mým cílem je:

 • Maximalizace důchodu: Minimalizuji finanční náklady a ukazuji, jak dosáhnout maximální výše důchodu.
 • Provedu Vás do důchodového věku: Poskytuji klíčové rady v této fázi života, abyste měli na konci co nejvyšší důchod.
 • Otevřenost pro poradenství: Jsem zde, abych odpověděl na Vaše otázky a nabídl odborné rady.
 • Optimalizace finančního zabezpečení: Navrhuji optimální příspěvky a produkty pro klidný důchod.

S mou pomocí dosáhnete finanční jistoty a klidného stáří.

„Cesta k Vyššímu Důchodu: Jak Optimalizovat Vaše Důchodové Příjmy“

Česká společnost se potýká s komplikacemi v oblasti důchodů, což mnohdy zůstává neprobádané a nepochopené. Naše společnost, Česká Penzijní Správa, se specializuje na řešení těchto problémů. Od roku 2015 jsme pomohli tisícům klientům zorientovat se v důchodovém systému a optimalizovat jejich důchodové pojištění. V průměru jsme zvýšili důchod o 10% což mnohdy přináší významné finanční výhody.

Naše společnost se liší v tom, že komplikované důchodové zákony překládáme do srozumitelného jazyka. Naším cílem je, aby klienti byli schopni sami porozumět systému a vyvarovali se chybám, které by mohly snížit výši jejich důchodu, ať už jde o důchod starobní, invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký.

Příběh naší společnosti začal před šesti lety, kdy jsem pracoval jako finanční poradce. Během jedné schůzky mě klient položil otázky, na které jsem neměl odpověď. To mě motivovalo k důkladnému studiu důchodového zákona. Po získání certifikátu v oblasti důchodového pojištění jsem založil společnost „Česká Penzijní Správa“.

Nabízíme komplexní služby, včetně analýzy a optimalizace důchodového pojištění. Zajímá-li vás, jak získat vyšší důchod, kontaktujte nás.

Kdo jsme a o co usilujeme

Naše společnost – Česká Penzijní Správa, se orientuje hlavně v důchodové problematice. Ať už se jedná o povinné platby nebo o následné výplaty všech typů důchodů.

Touto problematikou se zabýváme již od roku 2015. Naše práce mluví za nás, a tak máme za sebou tisíce spokojených klientů, kterým jsme pomohli se v důchodovém systému nejen zorientovat, ale také jsme provedli důkladnou analýzu a optimalizovali stav jejich důchodového pojištění.

V praxi to znamená jediné. Průměrně 10% navýšení důchodu pro každého klienta, což je často průměrný měsíční přínos v rámci několika tisíc korun. Za celé období, které strávíte v důchodu, se pak často jedná o částky ve výši několika set tisíc korun. A to už se vyplatí.

 

Důležitost Plánování Důchodu:

Plánování důchodu by nemělo být odkládáno na pozdější dobu. Čím dříve začnete, tím více můžete využít sílu dlouhodobých investic a finančního plánování. Je důležité si uvědomit, že správně zvládnuté důchodové příjmy ovlivní váš život v důchodu, a to jak finančně, tak emocionálně.

Proč si vybrat Českou Penzijní Správu?

Česká Penzijní Správa se specializuje na důchodové zabezpečení. Naším cílem je pomoci lidem porozumět složitým termínům a postupům spojeným s důchody. Nejsme jen společností, která dokáže nemožné, jsme obyčejní lidé, kteří překládají jazyk zákonů o penzijním pojištění do srozumitelného jazyka pro naše klienty. Chceme vás vést, abyste se v nepřehledném světě důchodového systému zorientovali sami a vyvarovali se chyb, které by mohly snížit vaše důchodové příjmy.

Jak začít:

Začátek plánování důchodu začíná jednoduchým krokem: pochopením vaší současné situace. To zahrnuje kontrolu vašich dosavadních plateb a doby pojištění. V případě, že vám chybí některá období, jsme tu, abychom vám poradili, jak postupovat při jejich prokazování. Dále provedeme kontrolní výpočet starobního důchodu a zvážíme možnosti dobrovolného zvýšení plateb důchodového pojištění.

Odhad budoucnosti:

V dalším kroku provedeme odhad vývoje výše vašeho důchodu do doby dosažení důchodového věku. Tím se pokusíme předvídat, jaká bude vaše finanční situace v budoucnu.

Optimalizace důchodového pojištění:

Pro získání vyššího důchodu je nezbytné mít důchodovou zprávu, která obsahuje 7 základních bodů. To zahrnuje kontrolu dosavadní doby pojištění evidované ČSSZ, kontrolu orientačního výpočtu starobního důchodu a odhad vývoje výše důchodu.

Závěr:

Plánování důchodu je klíčové pro vaši finanční stabilitu v pozdějším životě. Česká Penzijní Správa vám může pomoci správně nastavit vaše důchodové příjmy, abyste měli klidnější a pohodlnější důchodové období. Neodkládejte to na později, začněte plánovat svůj důchod ještě dnes.

 

„Cesta k Transparentnímu Důchodu: Odkrytí Neznámého Světa“

Přibližně před šesti lety, když jsem ještě pracoval jako finanční poradce, jsem se setkal se svým klientem. Diskutovali jsme o zabezpečení pro stáří. V průběhu schůzky mě však zaskočil otázkami, na které jsem neznal odpovědi. Zeptal se mě, jak by se mu změna v životě ovlivnila starobní důchod a kolik by mohl očekávat na invalidním důchodu. Tato situace mě donutila začít klást otázky i sám sobě – co vše ovlivňuje výši důchodu?

Musel jsem přiznat klientovi, ale i sám sobě, že nemám odpověď. Moje znalosti důchodového zákona v ČR byly tehdy na úrovni běžného občana. Bylo mi jasné, že se jedná o důležité téma, které ovlivňuje nás všechny.

Nakonec jsem se rozhodl prohloubit své znalosti a vzdělání v oblasti důchodového pojištění. První kroky mě vedly na portál Ministerstva práce, kde jsem začal čerpat informace. Postupně jsem se seznámil s důležitými zákony a vyhláškami, které určují důchodový systém v České republice.

S tímto nově nabytým povědomím jsem se přihlásil na školení spojené s důchodovým zákonem a následně získal certifikát v důchodovém pojištění. Vše začalo dostávat smysl. Otázky, které mi dříve připadaly obtížné, jsem nyní dokázal zodpovědět. Tímto novým světem jsem se stal součástí.

Následně jsem založil společnost „Česká Penzijní Správa“. Začali jsme vydávat odborné e-booky a vytvářet zprávy o stavu důchodového pojištění pro každého žadatele. Naším cílem bylo šířit informace po celé České republice a prohlubovat vědomosti o této problematice.

Dnes máme tisíce klientů, kteří využívají naší služby, a jsme hrdí na to, že můžeme pomáhat lidem získat lepší přehled o svých důchodech. Každý rok přepočítáváme výši důchodu podle změn v legislativě a zákonech ve službě, která se jmenuje klub České Penzijní Správy. Jsme přesvědčeni, že každý z nás má právo vědět, jaké dávky od státu mu náleží, a právě na tom pracujeme každý den.

 

 

„Právní Základ pro Poskytování Důchodového Poradenství a Služeb v České republice“

Důchodové pojištění v České republice je pevně zakotveno v několika klíčových právních dokumentech. Patří sem především Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Kromě těchto zákonů hraje důležitou roli také soubor prováděcích předpisů, které jsou shrnuty ve vyhláškách Ministerstva Práce a Sociálních Věcí. Tyto právní dokumenty společně tvoří rámec, na kterém stojí důchodové pojištění v České republice, a určují podmínky, nároky a postupy v této oblasti. Díky nim je možné poskytovat kvalifikované a spolehlivé poradenství týkající se důchodů.

 

Vyjádření k podkladům, ze kterých vycházíme

Děkuji za poskytnutí seznamu zákonů, ze kterých vaše služba vychází. Je skvělé, že máte pevný právní základ pro poskytování důchodových poradenství a služeb. Tyto zákony jsou klíčovými právními dokumenty, které určují podmínky a postupy v oblasti důchodového pojištění a sociálního zabezpečení v České republice. Jsou to důležité nástroje pro poskytování kvalifikovaného a spolehlivého poradenství vašim klientům. Díky nim můžete pomoci lidem lépe porozumět jejich důchodovým právům a možnostem.

Nejčastější otázky klientů

 1. Mám možnost získat vyšší důchod? Ano, existuje několik způsobů, jak získat vyšší důchod. Jedním z nich je pravidelné a dlouhodobé placení povinných odvodů do důchodového systému. Dále je možné využít příspěvky na dobrovolné důchodové spoření.
 2. Jak získat důchod, na který mám nárok podle zákona? Pro nárok na důchod je nutné splnit určité podmínky. Musíte mít stanovený minimální počet let odpracovaných v zaměstnání a zaplacených sociálních odvodů. Důležitý je také výpočet průměrného výdělku za určité období.
 3. Jak si vypočítat nejlepší datum na odchod do důchodu? Nejlepší datum na odchod do důchodu může být ovlivněno několika faktory. Je vhodné zvážit vaši finanční situaci, zdravotní stav a možnosti předčasného odchodu.
 4. Jak překlenout dobu, než se do důchodu dostanu? Doba před nástupem do důchodu může být překlenuta různými způsoby. To může zahrnovat dočasnou práci, dobrovolnickou činnost nebo čerpání úspor z dobrovolného důchodového spoření.
 5. Kdo mi pomůže při vyřizování podkladů pro různé možnosti předdůchodu? Při vyřizování podkladů a rozhodování o předdůchodu vám mohou pomoci odborníci z Úřadu práce nebo specializovaní finanční poradci se znalostí důchodové legislativy.
 6. Mám si doplnit nějaké neevidované doby? Pokud máte neevidované doby, je možné je doplnit. To může zahrnovat období studia, mateřství, otcovství nebo péči o nemocného člena rodiny.
 7. Co znamená souběh pojištění? Souběžné pojištění se vztahuje k situaci, kdy jste pojištěni zároveň v různých systémech sociálního zabezpečení, například jako zaměstnanec i samostatně výdělečně činná osoba. Ovlivňuje výpočet vašeho důchodu.
 8. Jaká je optimální platba do povinného sociálního odvodu a lze si takovou platbu nějak vypočítat? Optimální výše odvodu závisí na vašem příjmu. Výši odvodu můžete vypočítat na základě platových sazeb a pravidel stanovených příslušnou legislativou. Odborník na důchodovou legislativu vám může pomoci s výpočtem optimálního odvodu vzhledem k vašim individuálním okolnostem.

Momentálně jsme schopni klienty podpořit nejen konzultací a výpočty důchodu, ale i zastoupit na úřadech při získání podkladů pro vypracování důchodové zprávy. Hlavně můžeme klienty reprezentovat v České Správě Sociálního Zabezpečení při zvyšování důchodu a při jeho realizaci.

Mé vzdělávání a nasazení v této oblasti mě naučilo, že začít získávat informace je klíčové pro zabezpečení naší budoucnosti. Důchodová problematika je důležitá pro nás všechny a je důležité být připraven.

Nabízíme komplexní služby, včetně analýzy a optimalizace důchodového pojištění. Zajímá-li vás, jak získat vyšší důchod, kontaktujte nás.