Jsem expert na důchodovou problematiku. Ukazuji lidem jak si navýšit důchod a jak dosáhnout jeho maximalní výše, aniž by je to něco stálo.

Cesta k vyššímu důchodu

Chcete ZÍSKAT od státu vyšší důchod? Pokud je odpověď ANO, pokračujte dále ve čtení článku.

Česká společnost je bombardovaná problematikou důchodů na každém kroku. Zaslechli jste větu ,,Ale prosím tě, já se do důchodu dostanu tak v 80… tak co bych to řešil?“ Naším cílem v následujících řádcích bude Vám přiblížit, PROČ je důležité důchod řešit. Důchodové zákony jsou nepřehledné a složité, plné pojmů jako jsou redukční hranice, vyměřovací základ, valorizace. Pokud jsou pro Vás tyto pojmy cizí a plně jim nerozumíte, může se stát, že se zbytečně připravíte o možnost pobírat důchod vyšší.

Kdo jsme a o co usilujeme

Naše společnost – Česká Penzijní Správa, se orientuje hlavně v důchodové problematice. Ať už se jedná o povinné platby nebo o následné výplaty všech typů důchodů.

Touto problematikou se zabýváme již od roku 2015. Naše práce mluví za nás, a tak máme za sebou tisíce spokojených klientů, kterým jsme pomohli se v důchodovém systému nejen zorientovat, ale také jsme provedli důkladnou analýzu a optimalizovali stav jejich důchodového pojištění.

V praxi to znamená jediné. Průměrně 10% navýšení důchodu pro každého klienta, což je často průměrný měsíční přínos v rámci několika tisíc korun. Za celé období, které strávíte v důchodu, se pak často jedná o částky ve výši několika set tisíc korun. A to už se vyplatí.

 

Proč my

Odpověď je jednoduchá a vyplývá už z našeho motta: „Nejsme společnost, co dokáže nemožné, ale jsme obyčejní lidé, kteří přeložili zákon o penzijním pojištění do jazyka, kterému naši klienti rozumí.“ Naším cílem není vytvářet nesrozumitelné články, které se po pár větách nedají číst, nýbrž navést Vás, jako naše klienty k tomu, abyste se v nepřehledném světě důchodového systému zorientovali sami a vyvarovali se tak omylům a situacím, které by vedly k tomu, že by Váš důchod byl nenávratně nižší, nezávisle na tom, jestli se jedná o důchod starobní, invalidní, sirotčí, vdovský nebo vdovecký.

Jistě si již kladete otázku, jak toho dosáhnout. Jednoduše… Není potřeba absolvovat žádný speciální kurz. My jsme za tímto účelem vytvořili speciálně pro Vás přehledné webové prezentace, které jsou ve formě e-booků přizpůsobených pro každého občana jako individuum. Tyto exkluzivní e-booky Vás provedou světem důchodové problematiky, rychle a přehledně, přičemž součástí jsou i modelové příklady, díky kterým dostanete přesný návod, jak dosáhnout Vašeho „ideálního“ důchodu. Abychom Vám dokázali, že to myslíme vážně, tak na našich stránkách máte jedinečnou možnost získat první e-book zdarma. Je tam vše, co potřebujete znát, abyste mohli něco změnit. Žádná háček v tom není.

Mimo tyto e-booky nabízíme kompletní optimalizaci důchodového pojištění, včetně získání veškerých potřebných informací, instrukcí a výpočtů potřebných pro správné podání žádosti o důchod, a také vypracováním podrobné zprávy, tzv. Zprávy o aktuálním stavu důchodového pojištění klienta.

Pro získání vyššího důchodu je nezbytné mít tzv. důchodovou zprávu, která obsahuje 7 základních bodů.

 1. Prvním krokem je provedení kontroly dosavadní doby pojištění evidované ČSsZ a v případě nezaznamenaných dob pojištění nebo náhradních dob pojištění je do přehledu doplnit a poradit, jak postupovat při jejich prokazovaní.

 

Dále provedeme kontrolní orientační výpočet starobního důchodu na úrovni roku 2019 z vyměřovacích základů do roku 2018 a pro potenciální celkovou dobu pojištění.

 

Provedeme odhad vývoje výše důchodu do doby dosažení důchodového věku.

 

Spočítáme, zda a jak se Vám zvýší důchod v případě dobrovolného zvýšení plateb důchodového pojištění.

 

Navrhneme další kroky nebo opatření, které povedou k udržení výše důchodu nebo k jeho zvýšení

 

V neposlední řadě poradíme, jak nejlépe překlenout dobu do nároku na důchod.

 

Spočítáme v jaké výši by se vyplácely ostatní důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí, invalidní)

Přiznat si, že nevím…

Příběh naší společnosti začal přibližně před šesti lety, kdy jsem pracoval jako finanční poradce. Tehdy jsem se sešel se svým klientem a vedli jsme debatu ohledně zajištění na stáří. V průběhu schůzky se stala nečekaná věc a klient mě zaskočil s otázkami, na které jsem mu nedokázal odpovědět. Zeptal se mě, jaký vliv by mělo na důchod, kdyby se mu stal během aktivního života úraz a kolik by dostal na invalidním důchodu? Doptával se na starobní důchod, aby věděl, jakou částku by si měl naspořit pro co největší zhodnocení. Začal jsem si sám klást otázku, co vše ovlivňuje výši důchodu?

Tehdy jsem musel přiznat nejen klientovi, že neznám odpověď na jeho otázky, ale především sám sobě. Mé vědomosti ohledně důchodového zákona v ČR byli tenkrát na úrovni běžného občana. Došlo mi, že je to opravdu důležité téma, na které je potřeba znát odpovědi, protože se jedná o každého z nás, kterého důchodová problematika ovlivňuje.

Všichni s průměrným výdělkem odvedeme do sociálního systému přibližně 100 000 Kč ročně. Stát takhle vybere na povinných sociálních platbách až 400 mld. Kč ročně, které jdou do státního rozpočtu. Slepě státu věříme, že v případě čerpání důchodu (starobního, vdovského, vdoveckého, sirotčího, invalidního) dostaneme přesně vyměřenou částku na, kterou máme nárok. Realita je, ale bohužel jiná a často se naší neznalostí okrádáme až o tisíce korun měsíčně.

Další kroky mě vedli do makléřské firmy. Zeptal jsem se zde jednoho metodika, z čeho vycházejí a jak počítají starobní důchod. Odpověď byla velice rychlá a prostá. „Kliente řekněte nám, kolik momentálně vyděláváte a já vám řeknu jaký budete mít důchod“.

V tu chvíli mě zamrazilo a bylo mi jasné, že něco není v pořádku. To byla ta zásadní chvíle, kdy jsem věděl, že musím nastudovat zákon o důchodovém pojištění v ČR. Už nejen kvůli pomoci klientovi, kterému jsem nedokázal poskytnout kýžené odpovědi, ale také pro hlubší pochopení problematiky a vytvoření univerzální příručky, která danou věc pomůže prezentovat širšímu spektru obyvatel a zabrání státu šetřit na našich důchodech.

Jsem přesvědčen, že všichni chceme vědět, jaké dávky od státu dostaneme, a v jaké výši. Mým cílem je vyzdvihnout pocit stability a jistoty- nejen vědět, že od státu dávku dostaneme, ale odpovědět Vám na to, zda máte nárok na víc.

K tomu ale bylo zapotřebí začít získávat informace. Mé první kroky mě vedly na portál Ministerstva práce, kde jsem začal čerpat informace. Zajímalo mě, čím se právní předpis o důchodovém pojištění řídí. Máme tedy tři zákony a dvě vyhlášky.

 • § Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • § Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • § Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí předpisy – vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí
 •  Aktuální vyhláška pro rok 2018

Po prostudování uvedených zákonů jsem se přihlásil na školení spojené s tímto zákonem a následně jsem získal certifikát v důchodovém pojištění. A vše mi začalo dávat smysl. V hlavě se mi formovaly otázky a já na ně již uměl odpovědět. Už to pro mě nebyl neznámý svět. Pokud i Vám hlavou běží otázky jako:

 • Mám možnost získat vyšší důchod?
 • Jak získat důchod, na který mám dle zákona nárok?
 • Jak si vypočítat nejlepší datum na odchod do důchodu?
 •  Jak překlenout dobu než se do důchodu dostanu?
 • Kdo mi pomůže při vyřizování podkladů pro různé možnosti předdůchodu?
 • Mám si doplnit nějaké neevidované doby?
 • Co znamená souběh pojištění?
 • Jaká je optimální platba do povinného sociálního odvodu? A lze si takovou platbu nějak vypočítat
 • Doba, za kterou se nám počítají roky je již od skončení povinné školní docházky. A protože neznáme zákon, tak ani nevíme, že studentům se od roku 2010 nezapočítává doba studia nad 18 let.
 •  Jak bude krácený předčasný důchod v porovnání s důchodem, nebo jestli je ještě jiná varianta, jak odejít do důchodu, a přitom mi nebude razantně snížen důchod.

..tak jste na správné stránce a my Vám dokážeme dát odpovědi.

Ještě během roku jsem vytvořil společnost „Česká penzijní správa“. Začali jsme vydávat odborné eBooky a následně i vytvářet zprávy o stavu důchodového pojištění pro každého žadatele, tak abychom mohli šířit informace po celé České republice a prohloubit vědomosti o této problematice.

Hned v prvním roce jsme měli obrovský zájem o službu ohledně výpočtu a přepočtu důchodů i odborných rad v oblasti důchodového pojištění. Vypracovali jsme desítky zpráv. V tu chvíli už jsem věděl, že jsem se vydal správným směrem a naše jednání pomůže stovkám klientům. Pomůže Vám.

V dnešní době máme plně funkční webové stránky, kde se můžete seznámit s důchodovou problematikou a to v podobě buď:

Zprávy o stavu důchodového pojištění!

Našim klientům individuálně vypracujeme tzv. Aktuální zprávu o jejich stavu důchodového pojištění, jejichž výsledkem je maximální přínos z důchodového systému pro každého z našich klientů.
Klient se tak přesně zorientuje v tomto systému, vyvaruje se tak případným chybám během celé pojistné doby
a dozví se přesnou výši svého přínosu touto optimalizací. Více o této zprávě se dozvíte v našem eBooku zdarma.

Nebo získáte Odborný eBook na míru!

Naše ebooky jsou skvělou alternativou pro občany, kteří si stále nejsou jisti investicí do vypracování Důchodové zprávy na míru.
V našich eboocích naleznete všeobecné informace, díky kterým se naučíte orientovat v problematice důchodového pojištění.
Obsahem všech ebooků je modelový příklad občana dané kategorie, včetně všech informací potřebných ke správné optimalizaci výše důchodu.
Toto vše je podpořeno modelovými výpočty a tabulkami.