Poslední dobou se hodně mluví o možnosti odejít do předčasného důchodu ještě v roce 2023, a to buď prostřednictvím předčasného důchodu nebo využitím tzv. výpočtové zamítačky. Podívejme se hlouběji na podmínky a přínosy takového kroku, a zvažte, zda by to pro vás mohlo být výhodné i v roce 2024.

1)  Kdo má nárok na předčasný důchod:

 • věková hranice 60 let
 • minimálně 35 odpracovaných let

2)  Důvody k předčasnému odchodu do důchodu:

Aktuální životní situace může motivovat k podání žádosti o předčasný důchod, například:

 • Nemožnost nalézt zaměstnání
 • Zdravotní důvody neumožňující pracovat
 • Zájem o výhodnější výměru důchodu z roku 2023
 • Odmítání dalšího pracovního angažmá

3)  Nevýhody předčasného důchodu:

 • Předčasný důchod je nižší než důchod v řádném termínu.
 • Snížení důchodu je trvalé a závisí na době předčasného odchodu:
  • V prvním roce se snižuje o 0,9 % za každé 90 dní dřív
  • Ve druhém roce o 1,2 % za každé 90 dní dřív
  • Ve třetím a následujících letech o 1,5 % za každé 90 dní dřív.
 • Budoucí valorizace důchodu bude vždy nižší kvůli předčasnému odchodu.

 

4) Co je to výpočtová zamítačka?

 • Výpočtovou zamítačku lze využít při žádosti o předčasný důchod.
 •  Do 30.9.2023 stačí podat pouze žádost; osobní návštěva na OSSZ může být do 6 měsíců od podání žádosti.
 • Při podání výpočtové zamítačky můžete nadále pracovat (zaměstnanecký poměr, OSVČ atd.).
 • Nástupem výpočtové zamítačky dochází k pozastavení výplaty důchodu.

Výhody výpočtové zamítačky:

 • Procentní výměra se sníží pouze o dobu, o kterou jste šli dříve do důchodu.
 • Jestliže nastoupíte až ke dni tzv. důchodového věku, procentní výměra se nesníží.
 • Dochází k zafixování důchodu z roku 2023.

Nevýhody výpočtové zamítačky:

 • Budoucí valorizace důchodu bude vždy snížena podle doby, kdy jste požádali o předčasný důchod, a bude se krátit dle bodu 3 po celou dobu výplaty důchodu.

Příklad odchodu do předčasného důchodu v roce 2023:

 • Klient narozený v listopadu 1959
 • Nástup do důchodu v listopadu 2023
 • Klient uvažuje o podání žádosti o předčasný důchod s využitím valorizace z roku 2022.

Výpočet starobního důchodu na úrovni roku 2023 z vyměřovacích základů do roku 2022 a pro potenciální celkovou dobu pojištění do důchodového věku:

 • Vypočtená částka důchodu ke dni nároku na důchod (3. 11. 2023) s valorizací pro rok 2023 a s nástupem do předčasného důchodu koncem roku 2022 by byla 28 344 Kč.
 • Při předčasném odchodu o rok dříve by se částka snížila na 26 962 Kč.

Je třeba si uvědomit, že při předčasném důchodu lze dosáhnout nižší částky důchodu, která může výrazně ovlivnit finanční situaci v důchodu. Důrazně doporučujeme zvážit všechny aspekty a poradit se s odborníkem před finálním rozhodnutím.

Vzorové příklady odchodů do důchodu

 

 

1. Příklad odchodu do předčasného důchodu v roce 2022, vzorový výpočet platí i pro rok 2023:

 • klient narozený 11. 1959
 • nástup do důchodu 11. 2022
 • klient uvažuje, že letos požádá o předčasný důchod, neboť chce využít valorizaci z roku 2022
 • výpočet starobního důchodu na úrovni roku 2023 z vyměřovacích základů do roku 2022 a pro potenciální celkovou dobu pojištění do důchodového věk

 

 • vypočtená částka důchodu ke dni nároku na důchod 3. 11.2023
 • s valorizací pro rok 2022
 • s nástupem do předčasného důchodu koncem roku 2022

 

 • vypočtená částka důchodu ke dni nároku na důchod je ve výši 28 344 Kč.
 • tato částka se při předčasném důchodu, do kterého odejdete o rok dříve před daným důchodovým věkem, sníží o –1 382 Kč na výši důchodu 26 962 Kč

 

 • v případě, že půjdete o pět let do důchodu dříve tzv. požádáte o předčasný důchodu o pět let dřív, než máte nárok na starobní důchod, tak snížení bude téměř –9 565 Kč na částku 18 778 Kč.

2. Příklad: odchod do předčasného důchodu v roce 2022 s využitím výpočtové zamítačky,

vzorový výpočet platí i pro rok 2023:

 

 • vypočtená částka důchodu ke dni nároku na důchod 3. 11. 2023
 • s valorizací pro rok 2022
 • s nástupem do předčasného důchodu stanoveným zákonem 3. 11. 2023 s výpočtovou zamítačkou

 

 • Vypočtená částka důchodu ke dni nároku na důchod je ve výši 28 344 Kč

 

3. Příklad: odchod do důchodu v roce 2023 s využitím koeficientu pro rok 2023:

Samozřejmě v roce 2023 bude ještě výši důchodu ovlivňovat valorizace vyhlášená v tomto roce.

 • vypočtená částka důchodu ke dni nároku na důchod 3. 11. 2023
 • bez valorizace 2022
 • ale s navýšeným koeficientem pro rok 2023

 

 • vypočtená částka důchodu ke dni nároku na důchodu je ve výši 26 844 Kč
 • tato částka se při předčasném důchodu, do kterého odejdete o rok dříve před daným důchodovým věkem, sníží o –1 232 Kč na výši důchodu 25 612 Kč

 

 • v případě, že půjdete o pět let do důchodu dříve tzv. požádáte o předčasný důchodu o pět let dřív, než máte nárok na starobní důchod, tak snížení bude téměř –8 532 Kč na částku 18 312 Kč. 

Valorizace v roce 2022 s nástupem do předčasného důchoduValorizace v roce 2022 s nástupem do předčasného důchodu s výpočtovou zamítačkouKoeficient pro rok 2023 s nástupem do důchodu v dle nároku na důchod
Výše důchodu k nároku na důchoduk 3.11.202328 344 Kč28 344 Kč26 844 Kč
Výše důchodu 8. 11. 2022 předčasný důchod26 962 Kč25 612 Kč
Snížení důchodu vlivem předčastnosti k 8. 11. 2022– 1 382 Kč– 1 232 Kč
Budoucí navýšení díky valorizaci důchodu se bude navyšovat dle procentní výměry v aktuálním roce21 475 Kč21 475 Kč22 804 Kč
Snížení procentní výměryZa každý započatý kvrtál 0,9% X 4 = 3,6% tzv 2,6 roků se započítá meně k odpracovaným rokůmJestliže klient nastoupí k 3. 11. 2023 snížení % výměry nebudeNástupem k datu stanoveným nároku na důchod se % výměra nesnižuje
Procentní výměra pro rok 2023V roce 2022 valorizace 8,2% a 5,2%V roce 2022 valorizace 8,2% a 5,2%Přepočítávají příjmy za roky od 1986 koeficientem 5,1%

 

Závěrečná tabulka dává jednoduchý přehled, zda se vyplatí či nevyplatí odejít do předčasného důchodu, využít zamítačky či řádného důchodu. Nutné připomenout, že když odejdete do důchodu dříve, tak se vám sníží základ pro výpočet důchodu trvale po celou dobu následné výplaty. Češi v průměru pobírají důchod cca 25 let. Nižší důchod o stokoruny tak v čase snižuje výši celkové výplaty o tisíce až statisíce!

Navíc je třeba připomenout, že každý z nás má jinou životní situaci, jiný pracovní příběh, a tedy je vhodné ke každému jedinci přistupovat individuálně. Neváhejte využít našeho poradenství a nechte si udělat DŮCHODOVOU ZPRÁVU.

Dozvíte se nejen konkrétní částky případného předčasného důchodu a řádného důchodu. Pomůžeme vám upravit propočet a odstranit případné chyby, což umožní navýšení výplaty o 10 až 30 %. Ale hlavně se dozvíte termíny, kdy je vhodné o důchod požádat a zda se náhodou nevyplatí kombinace s předdůchodem Doplňkového penzijního spoření.

 

 

Jsem expert na důchodovou problematiku. Ukazuji lidem jak si navýšit důchod a jak dosáhnout jeho maximalní výše, aniž by je to něco stálo Můj příběh si přečtěte zde >>