Většina Čechů přichází zbytečně o 10 – 20 % důchodu od státu, na který mají za své celoživotní odvody nárok.

Nebuďte jedním z nich.

Vzorový příklad

Proč zažádat o nezávazný přepočet důchodu

Karla, věk 55 let, zaměstnanecký poměr.

Přínos pro Karlu 237 118 Kč.

Požadavek Karly – možnost dřívějšího odchodu do penze.

Dle informačního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) (dokument zaslaný z ČSSZ) zjištěné nedostatky u Karly:

Neevidovaná doba dle IOLDP 3 140 dnů, tj. 8 let a 220 dnů.

Přínos pro Karlu po přepočtu Českou Penzijní Správou 

  • Doplnění neevidované a nezaznamenané doby z IOLDP – neevidovaná doba se snížila na 354 dnů.
  • Karle jsme následně navýšili důchod z 15 156 Kč na 16 144 Kč.
  • Jestliže by Karla pobírala důchod 20 let, nevyplacená částka by byla ve výši 237 118 Kč.

Předčasný důchod – zjištění

Krácení je nevratné! Důchodová částka ve výši 16 144 Kč, se při předčasném důchodu , do kterého odejdete o rok dříve před daným důchodovým věkem se sníží měsíčně o – 700 Kč. Pět let už udělá měsíčně téměř – 4 846 Kč.

Předdůchod – zjištění

Důchodová částka ve výši 16 144, se při předddůchodu , do kterého odejdete o rok dříve před daným důchodovým věkem, se měsíčně  sníží o – 538 Kč. Pět let už udělá měsíčně téměř – 1 346 Kč.

Předdůchod s evidencí úřadu práce – zjištění

Důchodová částka ve výši 16 144 Kč, se při předddůchodu, do kterého odejdete o rok dříve před daným důchodovým věkem ,se měsíčně sníží o – 269 Kč. Pět let už udělá měsíčně téměř – 538 Kč.