Proč se zajímat o své důchodové pojištění už před

čtyřicítkou..?

 

 

 

Většina z nás povinně odvede velké peníze na sociálním pojištění. Člověk s průměrným příjmem ročně odvede více než 100 000 Kč.

 

Málokdo ale ví, že hlavní část těchto odvodů jde na tzv. důchodové pojištění. A ještě méně z nás ví, co všechno se z důchodového pojištění platí a na co všechno máme nárok.

 

Důchodové pojištění si většina z nás spojí se starobním důchodem. Asi proto se o tuto problematiku začínáme zajímat až těsně před odchodem do důchodu.

 

To bývá fatální chyba. Ono důchodové pojištění se netýká jen starobního důchodu… Pojďme se na to podívat blíže.

 

Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění. To by nám mělo zajistit udržení naši životní úrovně. POZOR,  nejen v důchodu, ale i během celého produktivního života. Z něj se totiž vyplácí čtyři typy důchodů:

 

  • starobní
  • invalidní
  • vdovecký a vdovský
  • sirotčí

 Zajímá Vás jak odejít až o 5 let dřív do důchodu bez zbytečných ztrát?

Všimněte si, že pouze jeden se týká důchodového věku, zbývající tři mají řešit problémy během produktivního života.

 

Výplata důchodů vdovských, vdoveckých a sirotčích slouží nejen k zajištění samotného pojištěného, ale celé jeho rodiny. Tady je potřeba si uvědomit, že na výši těchto dávek (důchodů) bude závislá vaše rodina po určitý čas. Z tohoto důvodů je nutné mít vše v pořádku ve svém Informačním osobním listu důchodového pojištění (IOLDP). Chci žádost o IOLDP.

 

Tady se na chvíli zastavme a zamysleme. Kolik toho víme o výplatách těchto důchodů? O podmínkách, za jakých je vlastně získáme? Spočítal nám někdy někdo přesně kolik, kdy a jak dlouho můžeme důchody pobírat?

Do důchodu s 3,4 mil. Kč

Je můj invalidní, vdovský, sirotčí nebo starobní důchod spočítaný správně? Započetlo se mi vše z mých odvodů státu, odpracovaných a odstudovaných let..?

Za krytí rizik platíme nemalé částky ve finančních produktech každý měsíc. Kryjí nás hůře či lépe dle našich finančních možností a osobního postoje. Je možné, že platíme za něco, co vlastně „kryje“ jeden z těchto důchodů?

 

Platíme zbytečně moc a nebo málo? Dokud neznáme přesné částky a podmínky sociálního systému, nemůžeme mít jistotu.

 

Ukažme si jednoduchý příklad:

 

 

Klient 39 let, ženatýPříjem 19 932 Kč/ měsíčně

 

Invalidní důchod pro jednotlivé stupně výše invalidního důchodu

 

invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně7 311 Kč
invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně9 221 Kč
invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně14 494 Kč

 

Výpočet je proveden z výše invalidního důchodu klienta pro invaliditu třetího stupně14 494 Kč
Vdovský důchod by činil bez souběhu s jiným důchodem8 992 Kč
Vdovský důchod by činil při souběhu se starobním důchodem5 502 Kč
Výše sirotčího důchodu9 760 Kč

 

Z tohoto příkladu vyplývá, že manželka by díky důchodovému systému pobírala 18 752 Kč/ měsíčně.

 

Tedy téměř stejná výše jako současná výplata manžela.   Tyto čísla mluví sama za sebe a jasně ukazují důležitost a význam samotných sociálních plateb. Jistě budete souhlasit, jak se vyplatí vědět kdy a jak vzniká nárok na výplatu těchto důchodů…

 

Není důležité zda je Vám 30 či 60 let. Důležité je mít vše evidováno, v pořádku a vědět! Nikdy není pozdě nechat si vše spočítat a zkontrolovat.

 

Nezávazné objednání přepočtu: https://penze.info/prepocet-duchodu-objednat/

 Zajímá Vás jak odejít až o 5 let dřív do důchodu bez zbytečných ztrát?

Jsem expert na důchodovou problematiku. Ukazuji lidem jak si navýšit důchod a jak dosáhnout jeho maximalní výše, aniž by je to něco stálo Můj příběh si přečtěte zde >>